Blijf meebewegen volgens je natuur

Trainingen

Als je op de top van de berg staat, klim dan verder… Want grenzen zijn vaak kaders waarvan de piketpalen ooit zijn neergezet. Die grenslijnen bieden houvast, omdat zo’n geconditioneerde situatie door veel mensen als veilig wordt ervaren. Tegelijkertijd ontstaan beperkingen die je organisatie belemmeren verder te groeien. Wie zijn grenzen durft te verleggen, ontdekt nieuwe werelden.

Teamtrainingen van Natural Drives: beléven

Natural Drives geeft vorm aan vernieuwing door weerbaarheid te versterken en bewustwording te vergroten. Natural Drives laat mensen ervaren wat ‘jezelf durven zijn’ oplevert. Dat doen we met behulp van diverse werkmethoden, waaronder een outdoor programma vol van persoonlijke uitdaging en ontwikkeling van teamgeest.

Nieuwsgierig naar zo’n outdoor avontuur? Weg van de dagelijkse werkvloer en alle gewoonten maken we duidelijk dat voorbereiding, zorgvuldigheid, veiligheid en zorgzaamheid de speerpunten voor optimale samenwerking zijn. Een beleving die al vele teams heeft laten groeien.

Werken onder druk kan je leren

Moet je individueel en als groep presteren in complexe situaties, dan biedt Natural Drives trainingen speciaal voor crisisteams. Wij bereiden je voor op het effectief samenwerken onder moeilijke en onverwachte omstandigheden. Zo maken we het nemen van besluiten onder tijdsdruk en spanning makkelijker. Zelfs als je op basis van onvoldoende informatie door moet pakken.

Management development is about ‘responsAbility’

Bij managementontwikkeling gaat het niet om wat je zegt, maar om wat je doet. Door het juiste te doen, geef je zelf vorm aan de toekomst, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen om je heen. Bij Natural Drives focussen we op leiderschap dat draait om het dienen van het geheel. Omdat die aanpak echt werkt. De rode draad in onze trainingen aan managementteams is dan ook:

  • Authentiek en puur durven zijn
  • Balans vinden als leider en mens, tussen fysieke, mentale en emotionele issues
  • Omgaan met eigen zorgen, angsten en hypocrisie
  • Weerbaarheid, vitaliteit en veranderingsgerichtheid verbeteren

Ook effectieve samenwerking realiseren? En als team stappen zetten naar een hoger niveau? Leer samen met Natural Drives talent scherper in te zetten. Tijd om ambities waar te maken, gewoon doen!